onsdag 4. desember 2013

Babybærehals - Tutorial og mønsterJeg elsker å bære barna mine. Jeg syr halser, som er perfekt for foreldere som bære barna sine. Halsen holder begge to barn og Mamma/Pappa varme og tørre.
Som du kan sy, du kan gjerne få halsen din etter mønsteren min.

As I needed something to keep me and my daughter warm and to prevent her drool to soak my clothes through ;-) I figured out some kind of baby wearing scarf. So I took some photos and scanned the pattern to share it with you.

Mønsteren du kan finne her: klick. Mønsteren passer på hodeomkrets på mellom ca. 56 og 60 cm

You find the pattern in the following link to dropbox: klick.

Bruk en elastik sting ( f.eks. tredoppelt elastik søm).

You should sew with an elastic stitch(e.g. straight stretch stitch or with the overlock).

Legg begge mønsterdelene (kort og lang) på stoff mot stoffbret og klipp ut to ganger av hver (ytterstoff og insidestoff).

Cut out the longer part on the fold, once for the inner and once for the outer side.

Cut out the shorter part on the fold, once for the inner and once for the outer side.


Oversikt:
Then it should look like this:Legg lang delen med rett siden opp og legg på kort delen med rett siden ned.
Lay the short on the long part  - right sides together.Sy begge to sidesømene til kanten. Gjør det med utsidedelen og insidedelen.
Sew the side seams to the edge, at the inner and the outer fabric.
Sett de to delene i hverandre rette mot rette.
Turn one piece on the right side and lay one piece into the other, right sides facing each other.Sy sammen en kant. Her jeg har sydd nedre kanten med overlock. 
I mellom tiden jeg liker å sy øvre kanten, snu slik jeg har retten opp og sy nedre kanten med overlock. (Se sist bildet)
Close either the upper or the down side.  Here I closed the down side,because I did not want an overlock seam on the outside. By now I always closethe upper side first and then just overlock the downside after turning.Snu slik du har retten opp.
Then turn it on the right side:
Brett ned mellom 1 og 2 cm i øvre kant.
Fold in the fabric ca. 1 or 2 cm on the upper side and pin it.Sy med en elastik sting, jeg har brukt tredoppelt elastik søm. Som du vil du kan også sy nedre kanten.
Sew it together with an elastic stitch, I took the straight stretch stitch. .Ferdig!
Done! 

Med overlocksøm på nedre kanten.
That is what it looks like with an overlock seam:
Som du sy babybærehalsen etter mønsteren min og selge den eller vise den på nett, vær så snil og gi et hint på mønsteren/bloggen min.

If you sew a baby wearing scarf using my pattern and sell it or show it online, I would appreciate your reference to this tutorial/this blog.